Brottmål

08102013-_MG_5323På brottmålens område åtar vi oss både försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde.

Vi som åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde på Tre Advokater är:
Magnus Lundh, Sophie P Paulsson, Maria Lekholm, Sanna Herlin, Teodor BodinMichael Runersten och Ann-Chistina Bengtsson.

Ofta har den som delges misstanke om brott rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Den offentlige försvararen biträder den misstänkte dels under förundersökningen (polisutredningen) och dels vid en eventuell rättegång. Man har i princip rätt att välja vilken advokat som helst i Sverige. Om man vill ha en advokat som inte är verksam på den ort där målet skall handläggas får man räkna med att själv stå för merkostnaden som uppstår på grund av advokatens resor.

Om förundersökningen läggs ned eller om rättegången slutar med frikännande dom stannar hela kostnaden för den offentlige försvararen på staten. Vid fällande dom sker en fördelningen av kostnaden för försvararen mellan staten och den misstänkte som grundar sig på sistnämndes inkomstförhållanden.

Den som drabbas av brott (brottsoffret) kallas målsägande. Som målsägande har man i flertalet fall rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet förordnas av domstol och normalt förordnas en advokat eller en biträdande jurist verksam på en advokatbyrå. Målsägandebiträdet biträder målsäganden under hela förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell rättegång. Har man rätt till ett målsägandebiträde kan man själv välja vilken advokat eller biträdande jurist man vill ha som målsägandebiträde, dock med den begränsningen att man i normalfallet får hålla sig till advokater och biträdande jurister verksamma på den orten där polisutredning och rättegång skall äga rum.

Staten står för hela kostnaden för målsägandebiträdet, detta oavsett utgången.

Är du intresserad av ytterligare information kring förordnandet av offentlig försvarare eller målsägandebiträde är du välkommen att höra av dig.