Brottmål

På Tre Advokater finns en gedigen erfarenhet och kompetens rörande brottmålsprocessen. Vi hjälper dig som är misstänkt eller utsatt för brott. Vi kan även företräda barn som misstänks ha blivit utsatta för brott av en förälder eller en person som föräldern lever i en relation med. 

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att begära vem du vill ska företräda dig. Vi på Tre Advokater har mångårig erfarenhet och gedigen kompetens av brottmålsprocessen. I uppdraget som offentlig försvarare gör vi allt vi kan för att hjälpa dig under hela rättsprocessen från förundersökning till eventuell huvudförhandling i domstol.

Målsägandebiträde

Om du har drabbats av brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som hjälper dig under rättsprocessen. Du har rätt att begära vem du vill ska företräda dig. Vi på Tre Advokater kan hjälpa och stötta dig under utredningen och vid en eventuell huvudförhandling i domstol. Vi hjälper dig även med ditt skadeståndsanspråk.

Särskild företrädare

Vi på Tre Advokater åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn.

Privat försvarare

Vi på Tre Advokater åtar oss uppdrag som privat försvarare.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

FAMILJE­RÄTT

I en familj kan flera juridiska frågor uppstå, särskilt om ett förhållande upphör och en skilsmässa eller separation ska äga rum. Vi hjälper dig med bland annat frågor om vårdnad, boende och umgänge med gemensamma barn. Vi åtar oss även uppdrag i bodelningsfrågor, det vill säga uppdelning av egendom och tillgångar efter en separation. 

Vi har erfarenhet av internationella familjerättsliga frågor, bodelningar med internationella inslag och barn som olovligen har bortförts eller kvarhålls i ett annat land.

Vi upprättar äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev, framtidsfullmakter och andra familjerättsliga avtal.

Vi åtar oss uppdrag som medlare i familjerättsliga tvister.

MIGRATIONS­RÄTT

Vi på Tre Advokater åtar oss uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, arbetstillstånd, uppehållsrätt, visum och svenskt medborgarskap.

I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde och du har då möjlighet att själv begära vem du vill ska företräda dig. Vi har mångårig erfarenhet av migrationsrätt och kan erbjuda dig kvalificerad rådgivning och biträde i frågor som gäller rätten att få vistas i Sverige.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

SOCIALRÄTT / FÖRVALT­NINGS­RÄTT

I vissa fall omhändertas barn eller vuxna av sociala myndigheter genom tvångsbeslut. De berörda parterna har då rätt till ett offentligt biträde som hjälper till i rättsprocessen. Det kan till exempel röra omhändertaganden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM) eller Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

De berörda parterna har rätt till ett offentligt biträde som hjälper till i rättsprocessen. Du har rätt att själv välja vem du vill ska företräda dig i ett sådant ärende. Vi på Tre Advokater har mångårig erfarenhet av uppdrag som gäller tvångsvård och kan hjälpa och stötta dig genom rättsprocessen. Vi företräder såväl barn som vuxna i dessa ärenden.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Norra Vallgatan 66
211 22 Malmö
Telefon: 040-12 02 07
Fax: 040-30 58 90
info@treadvokater.se