Tre Advokater är en väletablerad humanjuridisk advokatbyrå med verksamhet inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Vi har mångårig erfarenhet och gedigen kompetens inom dessa rättsområden och företräder alltid våra klienter med stort engagemang. I alla våra uppdrag gör vi vårt yttersta för att möta våra klienters behov och utmaningar så att deras intressen tillvaratas på bästa sätt.

Tre Advokater har sitt ursprung och bas i Malmö sedan 1995. Ni besöker oss på Norra Vallgatan 66 i Malmö men vi arbetar över hela landet.

Brottmål

På Tre Advokater finns en gedigen erfarenhet och kompetens rörande brottmålsprocessen. Vi hjälper dig som är misstänkt eller utsatt för brott. Vi kan även företräda barn som misstänks ha blivit utsatta för brott av en förälder eller en person som föräldern lever i en relation med. 

FAMILJERÄTT

I en familj kan flera juridiska frågor uppstå, särskilt om ett förhållande upphör och en skilsmässa eller separation ska äga rum. Vi hjälper dig med bland annat frågor om vårdnad, boende och umgänge med gemensamma barn. Vi åtar oss även uppdrag i bodelningsfrågor, det vill säga uppdelning av egendom och tillgångar efter en separation. 

MIGRATIONS­RÄTT

Vi på Tre Advokater åtar oss uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden som rör asyl, uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning, arbetstillstånd, uppehållsrätt, visum och svenskt medborgarskap.

SOCIALRÄTT / FÖRVALTNINGS­RÄTT

I vissa fall omhändertas barn eller vuxna av sociala myndigheter genom tvångsbeslut. Vi hanterar alla ärenden som rör Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Norra Vallgatan 66
211 22  Malmö
Telefon: 040-12 02 07
info@treadvokater.se