Magnus Lundh

Magnus anpassadMagnus verksamhetsområde är  brottmål där han åtar sig uppdrag främst som försvarare, men även som målsägandebiträde.

Magnus Lundh studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur kand 1978. Därefter tingstjänstgöring på Simrishamns tingsrätt under åren 1979–1981. Efter att ha drivit egen verksamhet under några år anställdes Magnus 1985 som biträdande jurist på advokatbyrån Arnerius & Partner AB i Malmö (numera Delphi). Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1987 och inträdde samtidigt som delägare i Arnerius & Partner AB. 1995 var Magnus med och grundade Tre Advokater där han alltjämt är verksam.

Magnus har varit ledamot i Södra avdelningen för Sveriges Advokatsamfund. Han har också sedan 1994 varit kursledare på kurser i Brottmål för advokater i både Advokatsamfundets och i Limhamnsgruppens regi.

Språk: svenska och engelska

E-post: magnus@treadvokater.se