Teodor Bodin

Teodor Bodin LöfgrenTeodors verksamhetsområden är familjerätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt samt brottmål.

Inom familjerätten åtar sig Teodor uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende, umgänge samt bodelningar.

Inom brottmål har Teodor uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

Inom migrationsrätten åtar sig Teodor uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.

Inom förvaltningsrätten, främst socialrätten, åtar sig Teodor framförallt uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU och LVM men även i andra förvaltningsrättsliga mål.

Teodor studerade juridik vid Lunds universitet och University of Glasgow och tog examen år 2006. Teodor har vid Lunds universitet även bedrivit studier i rättssociologi. Efter examen tjänstgjorde han som notarie vid Mora tingsrätt under åren 2007 till 2009. Teodor anställdes som biträdande jurist vid Tre Advokater år 2009 och är medlem i Advokatsamfundet sedan år 2012.

Språk: svenska och engelska

E-post: teodor@treadvokater.se