Sophie Palmgren Paulsson

sophieSophies verksamhetsområden är svensk och internationell familjerätt, samt brottmål.

Inom familjerätt åtar sig Sophie uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt bodelningar. Sophie åtar sig även uppdrag som ombud i ärenden rörande bortförda barn (s.k konventionsärenden) och uppdrag som bodelningsförrättare.

Inom brottmål har Sophie uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och förordnanden som särskild företrädare för barn.

Sophie avlade jur.kand. examen vid Uppsala universitet 1991 och blev antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund 1998. Hon har tidigare varit delägare i Advokatfirman Wagnsson, Nyköping, och Advokatfirman Luterkort, Malmö. Sophie är delägare i Tre Advokater sedan 2005.

Övrig verksamhet:

  • Styrelseledamot i Södra avdelningen för Sveriges advokatsamfund, 2004 – 2010
  • Styrelseledamot i Sveriges advokatsamfund, 2010 – 2016
  • Styrelseledamot i MSfonden, 2013 –
  • Styrelseledamot i Föreningen för den Beridna Högvakten, 2013 –
  • Styrelseledamot i Advokater utan gränser, 2017 –
  • Undervisar i kurser i VBU (vårdnad, boende och umgänge), för Limhamnsgruppen

Språk: svenska, spanska och engelska

E-post: sophie@treadvokater.se