Sanna Herlin

treadvokater-1-14Sannas verksamhetsområden är familjerätt, brottmål, migrationsrätt och förvaltningsrätt.

Inom familjerätten åtar sig Sanna uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt bodelningar.

Inom brottmål åtar sig Sanna uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde samt åtar sig förordnanden som särskild företrädare för barn.

Inom migrationsrätten åtar sig Sanna uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.

Inom förvaltningsrätten, främst socialrätten, åtar sig Sanna framförallt uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU.

Sanna studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur. kand. 2004. Efter fullgjord notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt anställdes hon som biträdande jurist på Tre Advokater i juni 2006. Sanna blev ledamot av Sveriges advokatsamfund år 2009. Sedan 2013 är Sanna delägare i Tre Advokater.

Sanna har varit ordförande för Amnesty Internationals Malmöavdelning under åren 2004–2006, och har studerat flyktingrätt och internationell straffrätt vid Köpenhamns universitet.

Språk: svenska, engelska, franska och tyska

E-post: sanna@treadvokater.se