RÄTTSSKYDD

I de flesta hemförsäkringar ingår ett rättsskydd som du kan använda dig av om du har hamnat i en juridisk tvist. Det innebär att ditt försäkringsbolag står för merparten av kostnaderna för att anlita ett juridiskt biträde.  Vi hjälper dig att kontrollera om ditt ärende omfattas av rättsskyddet i din försäkring och anmäler ditt behov av rättsskydd till försäkringsbolaget.

RÄTTSHJÄLP

I vissa fall har du rätt till rättshjälp, vilket innebär att staten står för merparten av kostnaderna för att anlita ett juridiskt biträde. Detta gäller för dig som inte omfattas av rättsskyddet i din hemförsäkring och om du har en inkomst som understiger ett visst belopp. Vi hjälper dig att kontrollera om ditt ärende omfattas av rättshjälp och bistår dig med en sådan ansökan.

Norra Vallgatan 66
211 22  Malmö
Telefon: 040-12 02 07
info@treadvokater.se