Migrationsrätt

08102013-_MG_5327Vi som arbetar med migrationsrätt på Tre Advokater är:
Maria Lekholm, Sanna Herlin, Teodor BodinMichael Runersten och Ann-Christina Bengtsson.

En stor del av de ärenden som handläggs på Tre Advokater rör uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor. Du har alltid rätt att anlita ett ombud att företräda dig under ansökningsprocessen. I många fall har den som befinner sig i Sverige och ansöker om uppehållstillstånd på grund av förföljelser i hemlandet, familjeanknytning till en person i Sverige, arbete eller studier även rätt att få ett offentligt biträde förordnat åt sig. Ett offentligt biträde är en jurist som arbetar självständigt gentemot myndigheterna och tillvaratar dina intressen. Kostnaderna för det offentliga biträdet bärs av det allmänna. Om du har rätt till ett offentligt biträde har du även rätt att begära vem som ska utses till uppdraget.

Du är välkommen att kontakta oss för att få veta på vilket sätt vi kan hjälpa just dig.