Michael Runersten

Michaels verksamhetsområden är huvudsakligen svensk familjerätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt samt brottmål.

Inom familjerätten åtar sig Michael uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt bodelningar.

Inom brottmål åtar sig Michael uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och förordnanden som särskild företrädare för barn.

Inom migrationsrätten åtar sig Michael uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.

Inom förvaltningsrätten, främst socialrätten åtar sig Michael framförallt uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU, LVM och LPT, men även i andra förvaltningsrättsliga mål.

Michael studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur. kand. 2008. Därefter har han arbetat som föredragande vid Migrationsdomstolen i Malmö samt fullgjort tingstjänstgöring på Malmö tingsrätt. Sedan 2011 är Michael anställd som biträdande jurist på Tre Advokater, och är sedan år 2014 advokat.

Språk: svenska och engelska

E-post: michael@treadvokater.se