SOPHIE PALMGREN PAULSSON

2005 – Advokat, Tre Advokater

1998 – Ledamot i Sveriges advokatsamfund

1991  jur. kand. Uppsala Universitet

Styrelseledamot i Föreningen för den beridna högvakten

Ordförande i Insamlingsstiftelsen MSfonden

Ledamot i valberedningen för Sveriges advokatsamfund

Ledamot i valberedningen för Södra avdelningen för Sveriges advokatsamfund

Fullmäktige i Sveriges advokatsamfund

Familjerättslig arbetsgrupp Sveriges advokatsamfund

Föreläsare och lärare för utbildning hos Limhamnsgruppen

Har tidigare varit styrelseledamot i Södra avdelningen för Sveriges advokatsamfund och i huvudstyrelsen för Sveriges advokatsamfund

Norra Vallgatan 66
211 22  Malmö
Telefon: 040-12 02 07
info@treadvokater.se