Marit Häljebo

Marits verksamhetsområden är migrationsrätt, förvaltningsrättfamiljerätt och brottmål.

Inom migrationsrätten åtar sig Marit uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.

Inom förvaltningsrätten åtar sig Marit uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt även i andra förvaltningsrättsliga mål.

Inom familjerätten åtar sig Marit uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge.

Inom brottmål åtar sig Marit förordnanden som särskild företrädare för barn och uppdrag som målsägandebiträde.

Marit studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur. kand. 2015. Efter examen arbetade hon som asylhandläggare på Migrationsverket, med särskild inriktning på ensamkommande barn.  Hon tjänstgjorde sedan som notarie vid Förvaltningsrätten i Malmö under åren 2016 till 2018 och har därefter arbetat som föredragande jurist vid Migrationsdomstolen i Malmö. Marit anställdes som biträdande jurist vid Tre Advokater 2018.

Språk: svenska och engelska

E-post: marit@treadvokater.se