Förvaltningsrätt och socialrätt

08102013-_MG_5318Vi som arbetar med förvaltningsrätt och socialrätt på Tre Advokater är:
Maria Lekholm, Sanna Herlin, Teodor BodinMichael Runersten och Ann-Christina Bengtsson.

På socialrättens område åtar vi oss främst uppdrag som rör omhändertaganden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare (LVM). Att vara aktuell för insatser enligt någon av dessa bestämmelser är ofta en påfrestande erfarenhet. Vid den rättsliga prövningen är man berättigad till ett offentligt biträde, det vill säga en jurist som bekostas av det allmänna. Om du har rätt till ett offentligt biträde har du även rätt att begära vem som ska utses till uppdraget.

Kontakta oss gärna för att få veta på vilket sätt vi kan hjälpa just dig.