Familjerätt

08102013-_MG_5299Vi som arbetar med familjerätt på Tre Advokater är:

Sophie Palmgren Paulsson: svensk och internationell familjerätt

Maria Lekholm, Sanna Herlin, Teodor BodinMichael Runersten och Ann-Christina Bengtsson: svensk familjerätt

Vid äktenskapsskillnad eller vid upplösning av samboförhållanden ställs många frågor på sin spets, framför allt vad som skall gälla mellan föräldrarna om vårdnaden om barnen och deras boende, eller vid umgänge mellan barn och förälder. Likaså skall bodelning ske av tillgångar och skulder, och det kan många gånger vara svårt att själv avgöra vilken typ av egendom som skall ingå i delningen.

Vid upplösning av internationella äktenskap och samboförhållanden kan det ofta uppstå ytterligare komplikationer då olika länders lagar kan vara tillämpliga, bland annat vad gäller frågor om bodelning. Ibland uppstår situationer där en förälder olovligen kvarhåller ett barn eller för med sig barnet till ett annat land, och då måste man kunna agera snabbt gentemot myndigheter och domstolar.

Det kan därför vara viktigt att konsultera en advokat eller biträdande jurist för att få en bedömning av förutsättningarna för olika tänkbara lösningar givet de omständigheter som råder i det enskilda ärendet, med hänsyn taget till gällande lagstiftning och praxis.

Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom såväl svensk som internationell familjerätt. Vi lämnar rådgivning och biträder klienter i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge, samt i bodelningar och vid upprättande av äktenskapsförord och testamente. Vi förmedlar även rättshjälp och rättsskydd som ingår i hemförsäkring.

Är du intresserad av ytterligare information kring biträde inom familjerätt är du välkommen att höra av dig.