Ann-Christina Bengtsson

08102013-_MG_5070Ann-Christinas verksamhetsområden är migrationsrätt, förvaltningsrätt, familjerätt och brottmål

Inom migrationsrätten åtar sig Ann-Christina uppdrag som ombud i ärenden angående uppehållstillstånd och medborgarskap m.m.

Inom förvaltningsrätten, främst socialrätten, åtar sig Ann-Christina uppdrag som ombud i mål om omhändertagande enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt även i andra förvaltningsrättsliga mål.

Inom familjerätten åtar sig Ann-Christina uppdrag som ombud i tvister rörande vårdnad, barns boende och umgänge samt bodelningar.

Inom brottmål åtar sig Ann-Christina förordnanden som särskild företrädare för barn och uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Ann-Christina studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin jur. kand. 2006. Hon har vid Lunds universitet även bedrivit studier i bland annat statsvetenskap och sociologi. Efter examen tjänstgjorde hon som notarie under åren 2007 till 2009 och har därefter arbetat som föredragande vid Migrationsdomstolen i Malmö. Ann-Christina anställdes som biträdande jurist vid Tre Advokater 2012 och är ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan år 2015.

Språk: svenska och engelska

E-post: ann-christina@treadvokater.se